Poučený pacient / Kliniky / I. CHIRURGICKÁ KLINIKA – BŘIŠNÍ, HRUDNÍ A ÚRAZOVÉ CHIRURGIE / Informace a poučení pro pacienty