Poučený pacient / Kliniky / Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie

Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie

ikona pro písemné informované souhlasy

PÍSEMNÉ INFORMOVANÉ SOUHLASY

Gynekologie  |  CAR  |  Neonatologie
ikona pro poučení pro pacienty

INFORMACE A POUČENÍ PRO PACIENTY

Gynekologie  |  CAR  |  Neonatologie