Poučený pacient / Kliniky / Radiodiagnostická klinika / Písemné informované souhlasy

Písemné informované souhlasy

ANGIOGRAFIE dialyzačního zkratu; PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA dialyzačního zkratu; IMPLANTACE STENTU/STENTGRAFTU do dialyzačního zkratu (PDF)

APLIKACE JODOVÉHO ZRNA POD ULTRAZVUKOVOU KONTROLOU (PDF)

ARTROGRAFIE – RENTGENOVÉ VYŠETŘENÍ KLOUBU POMOCÍ KONTRASTNÍ LÁTKY (PDF)

CT KOLOGRAFIE – VYŠETŘENÍ TLUSTÉHO STŘEVA POČÍTAČOVOU TOMOGRAFIÍ (PDF)

CT VYŠETŘENÍ (POČÍTAČOVÝM TOMOGRAFEM) (PDF)

DRENÁŽ PATOLOGICKÝCH TĚLNÍCH TEKUTIN POD RENTGENOVOU NEBO CT KONTROLOU (PDF)

DRENÁŽE PATOLOGICKÝCH TĚLNÍCH TEKUTIN POD ULTRAZVUKOVOU KONTROLOU (PDF)

FISTULOGRAFIE – RENTGENOVÉ VYŠETŘENÍ KANÁLU PÍŠTĚLE (PDF)

INTRAVENÓZNÍ (NITROŽILNÍ) VYLUČOVACÍ UROGRAFIE - IVU (PDF)

KATETRIZAČNÍ VÝKON – EMBOLIZACE CÉV/Y (PDF)

KATETRIZAČNÍ VÝKON – EMBOLIZACE DĚLOŽNÍCH TEPEN (PDF)

KATETRIZAČNÍ VÝKON – EMBOLIZACE PROSTATY (PDF)

KATETRIZAČNÍ VYŠETŘENÍ CÉV - ANGIOGRAFIE (FLEBOGRAFIE) + KAVERNOSOGRAFIE SKLEROTIZACE (EMBOLIZACE) PERIPROSTATICKÉ A RETROPUBICKÉ ŽILNÍ PLETENĚ (PDF)

KATETRIZAČNÍ VYŠETŘENÍ CÉV – ANGIOGRAFIE A JEJICH OŠETŘENÍ - ANGIOPLASTIKA (PDF)

KONTRASTNÍ MAMOGRAFIE (PDF)

MAMOGRAFICKY NAVIGOVANÁ VAKUOVÁ BIOPSIE LOŽISKA V PRSU – MAMOTOMIE (ODBĚR VZORKU TKÁNĚ POD RENTGENOVOU KONTROLOU) (PDF)

NAPLNĚNÍ A ZOBRAZENÍ MOČOVÉ TRUBICE A MOČOVÉHO MĚCHÝŘE JODOVOU KONTRASTNÍ LÁTKOU ZA KONTROLY RENTGENU - MIKČNÍ URETROCYSTOGRAFIE (MCUG) A URETROCYSTOGRAFIE (UCG) U DĚTÍ (PDF)

NAPLNĚNÍ A ZOBRAZENÍ MOČOVÉ TRUBICE A MOČOVÉHO MĚCHÝŘE KONTRASTNÍ LÁTKOU ZA KONTROLY RENTGENU (URETROCYSTOGRAFIE) (PDF)

NÁSTŘIK HADIČKY ZAVEDENÉ DO LEDVINY VPICHEM PŘES KŮŽI NA BOKU - NEFROSTOMOGRAM (NSG) (PDF)

NÁSTŘÍK TRUBIČKY (DRÉNU) ZAVEDENÉHO DO TĚLNÍ DUTINY (PDF)

OBSTŘIK NERVŮ NEBO NERVOVÝCH PLETENÍ POD CT KONTROLOU (PDF)

ODBĚR VZORKU POD CT KONTROLOU (PDF)

ODBĚR VZORKU POD ULTRAZVUKOVOU KONTROLOU (PDF)

ODBĚR VZORKU Z LOŽISKA V PRSU POD ULTRAZVUKOVOU KONTROLOU (SONOGRAFICKY NAVIGOVANÁ CORE CUT BIOPSIE) (PDF)

ODBĚR VZORKU Z LOŽISKA V PRSU POD ULTRAZVUKOVOU KONTROLOU (VAKUOVÁ BIOPSIE) (PDF)

ODSÁTÍ CYSTY POD ULTRAZVUKOVOU KONTROLOU (PDF)

OZNAČENÍ NEHMATNÉHO LOŽISKA V PRSU DRÁTKEM POD ULTRAZVUKOVOU KONTROLOU (PDF)

POLYKACÍ AKT (PDF)

PŘEDOPERAČNÍ OZNAČENÍ LOŽISKA V PRSU UHLÍKEM (STERILNÍ SUSPENZE CARBO ACTIVATUS 4%) (PDF)

PTC (PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOGRAFIE), PTD (PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ DRENÁŽ) – RENTGENOVÉ VYŠETŘENÍ ŽLUČOVÝCH CEST (PDF)

RADIOFREKVENČNÍ ABLACE PATOLOGICKÉ TKÁNĚ - RFA (PDF)

SEPAROVANÉ ODBĚRY Z NADLEDVINNÝCH ŽIL (PDF)

STEREOLOKALIZACE NEHMATNÉHO LOŽISKA V PRSU (PDF)

TENKOJEHLOVÁ BIOPSIE UZLINY (FNAB UZLINY) (PDF)

ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ S PODÁNÍM KONTRASTNÍ LÁTKY SONOVUE (PDF)

VNITŘNĚ-ZEVNÍ PUNKCE CENTRÁLNÍ ŽÍLY A ZAVEDENÍ ŽILNÍHO KATETRU (PDF)

VYŠETŘENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ (MR) (PDF)

VYTVOŘENÍ DIALYZAČNÍHO ZKRATU MAGNETICKÝMI KATETRY (PDF)

ZAVEDENÍ LOKALIZAČNÍHO KLIPU TENKOU JEHLOU (PDF)

ZAVEDENÍ STENTU (KOVOVÉ VÝSTUŽE) DO TRÁVICÍ TRUBICE (PDF)

ZOBRAZENÍ VÝVODŮ MLÉČNÉ ŽLÁZY - DUKTOGRAFIE (PDF)